Migration / Migracion

I have moved from Blogger to WordPress because I find the formatting to be easier and the whole service to be more diverse. The name of the blog is the same, find it in: analizaekonomike.wordpress.com

Kam kaluar nga Blooger tek WordPress sepse redaktimi eshte me i lehte dhe i gjithe sherbimi me i llojllojshem. Emri i blog-ut nuk ka ndryshuar, gjejeni tek: analizaekonomike.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s