Korrupsionit te Kosoves i duhet nje doze e tregjeve te lira

Instituti Ludwig von Mises Kanade e ka publikuar nje shkrim timin mbi korrupsionin ne Kosove, pasojat e tij, dhe menyren se si duhet te luftohet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s